Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveysalan työtä

Viime vuoden kulttuurihyvinvointityön huipentumana voidaan pitää Maailman terveysjärjestö WHO:n 11.11.2019 Helsingissä julkaisemaa tähän asti laajinta taiteen ja kulttuurin vaikutusraporttia. Viesti on selvä: on olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen auttaa parantamaan terveyttä ja hyvinvointia. Se voi jopa ehkäistä ja hoitaa psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.

Tutkimuksista huolimatta leikin, luovuuden, liikkumisen ja luontosuhteen mahdollisuuksia käytetään sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla vähemmän kuin olisi mahdollista. Eri kenttien toimijoilta löytyy toiminnan laajentamiseen tahtotilaa, mutta usein käytännön toteutuksen esteenä ovat puuttuva raha ja rakenteet, jotka eivät vielä nykyisellään sisällä kulttuurihyvinvointia. Taidetoiminnan vakiintuminen yhteiskunnan eri sektoreille tarvitsee sitoutuneita kumppaneita, toimivia rahoitusmalleja ja konkreettisia toimia. Monialainen synergia ja yhteistyö säästää sitä peräänkuulutettua rahaakin, parhaimmissa tapauksissa tuoden sitä jopa lisää. Esimerkiksi mielenterveystyöhön sijoitettu euro palautuu takaisin moninkertaisena ja pidemmällä aikavälillä sillä on myös kerrannaisvaikutuksia.

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste. Taikusydämen toiminta jalkautuu ympäri Suomea alueverkostojen avulla.  Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto on Taikusydämen alueverkosto Kouvolan, Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnissa.  Tervetuloa mukaan verkostoitumaan!