Hankkeita ja projekteja

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen
Kulttuuri- ja liikuntapaja KULTA
Kulttuurilla osallisuutta
VISA Voimaa uusista kokemuksista
Voimaa ikämiesten arkeen