Koulutuksia

Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä laaja toiminnan, kouluttamisen, kehittämisen ja tutkimuksen muodostama kokonaisuus. Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu taide- ja kulttuuritoimijoiden ammattimainen ja pitkäjänteinen yhteistyö muiden toimialojen kanssa.

ITSEOPISKELU Taikusydämen kulttuurihyvinvoinnin perusteet -opintojakso.

TUTKINTO-OPISKELU Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkilla Kulttuurihyvinvoinnin YAMK -koulutuskokonaisuus mm. kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.