Kymenlaakso

Kulttuurihyvinvointi ja mitä se on Kymenlaaksossa

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston perusti keväällä 2017 joukko ihmisiä, joiden sydäntä lähellä on hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Verkostossa on mukana Kymenlaaksossa toimivia taide-, kulttuuri-, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisia, yrityksiä, yhdistyksiä ja organisaatioita. Verkosto kehittää alojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista. Verkosto on ollut perustamisestaan asti hyvin aktiivinen. Toimijoiden tapaamisia on säännöllisesti.

Taustaa ja toimenpiteitä

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston olemassaolo mahdollisti Kymenlaakson mukaanpääsyn kuuden maakunnan alueella toteutettavaan Kulttuurisote-kumppanuushankkeeseen. Kulttuurisote (2018) oli Taiteen edistämiskeskuksen kärkihankerahoittama hanke, joka toimi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön tukena nostaen keskusteluun kulttuurihyvinvoinnin ja asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumisen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai niihin liittyvillä yhdyspinnoilla. Kymenlaaksossa toteutui myös jatkohanke Kymenlaakson kulttuurisote 2019.

Kesäkuussa 2019 alueellisen hyten koordinointivastuu siirtyi sairaanhoitopiiri Kymsotelle. Samalla päätettiin Kymenlaakson ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen koonnista. Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelutyö toteutui osallistavan prosessin sekä tutkitun tiedon vuoropuhelussa. Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma on alueellista hyvinvointikertomusta tukeva ja täydentävä asiakirja. Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma ja Kymenlaakson alueellinen ikääntyneen väestön kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2021-2025 löytyy täältä: www.kymsote.fi/alueellinen-hyvinvointikertomus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkilla alkoi Kulttuurihyvinvoinnin YAMK koulutus tammikuussa 2021. Tämän myötä konkretisoitui mm. kulttuurihyvinvointisuunnitelman ikääntyneen väestön painopiste niin, että Suvi Saarinen, Kätilö/sairaanhoitaja Kymsote, Kulttuurihyvinvoinnin YAMK opiskelija Xamk valmisti opinnäytetyönään Kymenlaakson alueellisen ikääntyneen väestön kulttuurihyvinvointisuunnitelman 2021–2025. Prosessiin osallistui asiantuntijoita kaikista Kymenlaakson kunnista, Kymsotesta, seudun yhdistyksistä ja kulttuuripalveluiden tarjoajista sekä kohderyhmän edustajia mm. harrastustoiminnan piiristä ja vanhusneuvostosta. 

Xamk artikkeli Kulttuurihyvinvointia edistetty isoin harppauksin

Verkosto-, hanke- ja strategiatyön ohella on pidetty sekä sotehenkilöstölle että eri kohderyhmille (ikääntyneet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, erityislapset ja -nuoret…) erilaisia koulutuksia ja tapahtumia.

Tule mukaan!

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston toimijat toivovat maakunnallista yhteistyötä ja keskinäistä verkostoitumista, hyvien käytäntöjen jakamista ja yhteistä tulevaisuuden suunnittelua. Toiminta on vapaamuotoista ja tapaamisiin toivotetaan tervetulleeksi kaikki kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet!

NET: kyhy.fi
FB: Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto
FB: Kyhy keskusteluryhmä

Yhteyshenkilö Piia Kleimola / Toimintavoima Oy
Puh. 040 5488016, piia.kleimola@toimintavoima.fi