Kymenlaakso

Kulttuurihyvinvointi ja mitä se on Kymenlaaksossa


Jokaisella on oikeus ilmaista itseään vapaasti, osallistua taiteisiin ja kulttuuriin sekä kehittää itseään ja yhteisöään kulttuurin avulla. Nämä oikeudet on turvattu YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa, useissa Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. Kulttuurihyvinvointi viittaa yksilölliseen tai yhteisöllisesti jaettuun kokemukseen siitä, että kulttuuri, taide ja luova toiminta lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen.

Kulttuuri edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, antaa virikkeitä, tuo mielekkyyttä elämään, tukee mielenterveyttä sekä ylläpitää aktiivisuutta ja toimintakykyä. Taide- ja kulttuuritoiminta tukee lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja samalla parantaen itsetuntoa ja itsehillintää. Eri taidemuodot ovat monen lapsen ja nuoren vahvuuksia ja voimavaroja. Taide- ja kulttuuritoiminta mahdollistaa vertaistukea antavia yhteisöjä. Yhteinen tekeminen tuo iloa. Yhteisen harrastuksen parista löytyvät usein myös elinikäiset ystävät.

Kymenlaaksossa kulttuurihyvinvoinnin käsitettä on ajateltu laajasti. Ei vain taide-, kulttuuri- ja luova toiminta, vaan lisäksi käsitteen alle ajateltu luontosuhde, liikkuminen ja leikillisyys. Arjen kulttuuri, harrastukset, kokemuksellisuus, monialainen yhteistyö (esim. työparit taide+sote), yhteisöllisyys ja taideterapia ovat kaikki kulttuurihyvinvoinnin eri portaita, joita voidaan hyödyntää aina ennaltaehkäisytyöstä hoitoon ja kuntoutukseen.

Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä laaja toiminnan, kouluttamisen, kehittämisen ja tutkimuksen muodostama kokonaisuus. Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu taide- ja kulttuuritoimijoiden ammattimainen ja pitkäjänteinen yhteistyö muiden toimialojen kanssa. Taikusydän on kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste. Taikusydämen alueverkosto Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto aloitti toimintansa 2017. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Verkoston käynnistymisestä alkaen toimintaa on kehitetty lähinnä hanke- ja projektirahoitusten avulla.

Tammikuusta 2021 alkaen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkilla on toiminut Kulttuurihyvinvoinnin YAMK koulutuskokonaisuus.

Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma on ollut käytössä vuodesta 2020. Ensimmäisen jakson painopiste on ollut ikääntyneiden kulttuurihyvinvointityö. 2021 valmistui Kymenlaakson alueellinen ikääntyneen väestön kulttuurihyvinvointisuunnitelma.Tervetuloa mukaan!


NET: kyhy.fi
FB: Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto
FB: Kyhy keskusteluryhmä

Yhteyshenkilö Piia Kleimola / Toimintavoima Oy
Puh. 040 5488016, piia.kleimola@toimintavoima.fi