LuovaNoste

LuovaNoste – Luovuudensuojelijat hyvän työelämän puolesta

LuovaNoste on luovien toimijoiden, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijoiden ja työelämän kehittäjien tiimi. Monialaisilla asiantuntijoillamme on kokemusta työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämisestä tiedolla, taidolla ja huumorilla luovia menetelmiä hyödyntäen. 

Hyödynnämme valmennuksissa matalankynnyksen luovia menetelmiä, kuten kuvia, videoita, musiikkia, kirjoittamista, valokuvausta ja piirtämistä sekä digitaalisia sovelluksia. 

LuovaNosteen valmennuksissa saat työkaluja työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, innovaatiokyvykkyyden tai tuottavuuden kehittämiseen. Yhdessä tekeminen vahvistaa yhteisöllisyyttä, avaa uusia näkymiä sekä lisää voimavaroja ja työnriemua.  

LuovaNosteen räätälöidyt valmennukset toteutetaan pääosin etäyhteyksin, joka mahdollistaa osallistumisen monipaikkaisesti. 

Osallistujan palaute: 

”Jos kiire ja työarki painaa, eikä virtaa enää tunnu löytyvän uusiin ajatuksiin, suosittelen kokeilemaan luovia pajoja. Ajatukset selkeentyvät ja työkin tuntuu luistavan ihan eri tavalla”

Lue lisää: 
www.luovanoste.fi 
https://www.linkedin.com/company/luovanoste/ https://www.facebook.com/LuovaNoste/

Käy lukemassa eräästä LuovaNosteen valmennusprosessista TTT -lehden juttu: 
https://tttlehti.fi/share/18258/661be5

Ota yhteyttä: 

luovanoste@luovanoste.fi 

Paula Myöhänen 
Puh. 040 521 7336 

Tarja Kyllönen 
Puh. 050 569 4777
Mikkeli