Tutkimukset

Viime vuoden kulttuurihyvinvointityön huipentumana voidaan pitää Maailman terveysjärjestö WHO:n 11.11.2019 Helsingissä julkaisemaa tähän asti laajinta taiteen ja kulttuurin vaikutusraporttia. Viesti on selvä: on olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen auttaa parantamaan terveyttä ja hyvinvointia. Se voi jopa ehkäistä ja hoitaa psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.

Taikusydän verkkoluento WHO:n kulttuuri-hyvinvointiraportista 22.04.2020


Taikusydän-tutkijaverkosto kokoaa yhteen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin teemoista kiinnostuneita tutkijoita ja tutkimusta sekä toimii foorumina yhteistyölle. Valtakunnallisen Taikusydän-tutkijaverkoston tavoitteena on mm. kartoittaa ja seurata alan tutkimusta, tunnistaa tutkimustarpeita, edistää tutkimuksen näkyväksi tekemistä, tukea monitieteistä tutkijakeskustelua ja tutkimusyhteistyötä sekä tutkimuksen ja käytännön välistä vuorovaikutusta.