Voimaa ikämiesten arkeen

Voimaa ikämiesten arkeen

Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Hankkeen tavoitteena on edistää yli 60-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.

Toiminta 

Hankkeen toimintamuotoina on suljettu ja avoin ryhmätoiminta sekä vapaaehtoisvalmennus. Ryhmien toiminta on tarvelähtöistä ja ryhmän jäsenet pääsevät vaikuttamaan ryhmätoiminnan sisältöihin. Konkreettisina ryhmätoimintoina voivat täten olla esimerkiksi keskustelutuokiot ryhmälle tärkeistä teemoista, erilaiset ulkona suoritettavat aktiviteetit ja retket, mahdolliset talkootyöt sekä esimerkiksi ruoanlaitto yhdessä. Toimintaa järjestetään Etelä-Karjalan alueella Imatralla ja Luumäellä sekä Kymenlaakson alueella Kotkassa ja Haminassa.

Nina Markkanen
Hanketyöntekijä
Voimaa ikämiesten arkeen -hanke
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Salpausselänkatu 40A, 45100 Kouvola
Puh. 050 595 4246
www.socom.fi
www.facebook.com/SocomOy